Kim jesteśmy?

IBP Konsulting jest firmą działającą głównie w zakresie usług eksperckich dotyczących szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. Swoją działalność firma opiera na personelu własnym oraz współpracujących specjalistach posiadających bogate doświadczenia i wiedzę zawodową.
Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić obsługę przez doświadczonych:

 • rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • inspektorów ds. ochrony przeciwpożarowej
 • instalatorów i konserwatorów podręcznego sprzętu przeciwpożarowego oraz urządzeń przeciwpożarowych.

Ludzie

Właścicielem firmy jest Mariusz Sobecki posiadający wieloletnie doświadczenia w realizacji różnorodnych zadań i projektów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

Cóż można o mnie napisać, entuzjasta nowych technologii, w wieku mocno ponadgimnazjalnym, na codzień zajmujący się zagadnieniami związanymi z ochroną przeciwpożarową, były oficer pożarnictwa, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, obecnie prowadzący firmę świadczącą usługi związane z bezpieczeństwem pożarowym. Jestem również ustanowiony biegłym sądowym w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budownictwie, inżynierii i architekturze.

W latach 2002 – 2003 byłem członkiem grupy roboczej komitetu ds. usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej PCA, opracowującej zasady dobrowolnej certyfikacji usług w zakresie sygnalizacji i automatyki pożarowej. W latach 2004 – 2006 działałem jako audytor w zakresie instalacji sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarowej Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP. Od 2003 roku uczestniczę w pracach Komitetu Technicznego nr 264 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. systemów sygnalizacji pożarowej. Uczestniczyłem w pracach zespołu roboczego do opracowania wytycznych SITP w zakresie projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej.

Aktywnie działam w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), aktualnie jestem Przewodniczącym Koła SITP Legnica oraz członkiem Prezydium Zarządu Głównego SITP. Pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Standardów i Wytycznych Projektowania Zabezpieczeń Przeciwpożarowych SITP. Obecnie Zarząd Główny SITP powierzył mi funkcję Przewodniczącego Rady Naukowo-Technicznej SITP.

Uczestniczę w pracach komitetów technicznych SITP w zakresie opracowania wytycznych SITP w zakresie projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej oraz wytycznych SITP/CNBOP w zakresie integracji urządzeń przeciwpożarowych.

Jestem również członkiem Society of Fire Protection Engineers (SFPE).

W wolnych chwilach lubię poczytać książkę, powędrować, poczytać o nowinkach technologicznych itd.

W zakładce „Publikacje” chwalę się popełnionymi artykułami w czasopismach specjalistycznych.

W swojej pracy wychodzę z założenia, że rzeczywistości nie należy zaklinać a problemów nie wolno nie dostrzegać, trzeba je rozwiązywać zgodnie z wiedzą, prawem, mając na względzie bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników. Każde rozwiązanie techniczne ma być zaprojektowane i wykonane tak aby faktycznie realizowało zamierzony cel a nie stwarzało pozory bezpieczeństwa.

Zapraszam do kontaktu  na adres: sobecki@ibpkonsulting.pl

Doświadczenia zawodowe:

 • Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych z uprawnieniami KG PSP
 • Rzeczoznawca SITP
 • Biegły sądowy w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budownictwie, inżynierii i architekturze
 • Wieloletnia służba w Państwowej Straży Pożarnej, w tym doświadczenia w zakresie wykonywania zadań organu administracji ochrony przeciwpożarowej
 • Członek zespołu tworzącego zasady dobrowolnej certyfikacji usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Audytor w zakresie instalacji sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarowej Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP
 • Przewodniczącego Komisji Standardów i Wytycznych Projektowania Zabezpieczeń Przeciwpożarowych SITP
 • Członek Komitetu Technicznego nr 264 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. systemów sygnalizacji pożarowej
 • Członek komitetu w zakresie opracowania wytycznych SITP w zakresie projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej
 • Członek komitetu w zakresie opracowania wytycznych SITP/CNBOP w zakresie integracji urządzeń przeciwpożarowych
 • Autor wielu publikacji w czasopismach specjalistycznych oraz wystąpień na seminariach i konferencjach o charakterze krajowym i międzynarodowym (szczegóły w zakładce Publikacje)
 • Doświadczenia w zakresie projektowania instalacji automatycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego.
Mariusz Sobecki
Mariusz SobeckiWłaściciel firmy / rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych