Kim jesteśmy?

IBP Konsulting jest firmą działającą głównie w zakresie usług eksperckich dotyczących szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. Swoją działalność firma opiera na personelu własnym oraz współpracujących specjalistach posiadających bogate doświadczenia i wiedzę zawodową.
Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić obsługę przez doświadczonych:

 • rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • inspektorów ds. ochrony przeciwpożarowej
 • instalatorów i konserwatorów podręcznego sprzętu przeciwpożarowego oraz urządzeń przeciwpożarowych.

Ludzie

Właścicielem firmy jest Mariusz Sobecki posiadający wieloletnie doświadczenia w realizacji różnorodnych zadań i projektów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

Doświadczenia zawodowe:

 • Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych z uprawnieniami KG PSP
 • Rzeczoznawca SITP
 • Biegły sądowy w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budownictwie, inżynierii i architekturze
 • Wieloletnia służba w Państwowej Straży Pożarnej, w tym doświadczenia w zakresie wykonywania zadań organu administracji ochrony przeciwpożarowej
 • Członek zespołu tworzącego zasady dobrowolnej certyfikacji usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Audytor w zakresie instalacji sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarowej Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych SITP
 • Członek Komitetu Technicznego nr 264 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. systemów sygnalizacji pożarowej
 • Członek zespołu roboczego do opracowania wytycznych SITP w zakresie projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej
 • Autor wielu publikacji w czasopismach specjalistycznych oraz wystąpień na seminariach i konferencjach o charakterze krajowym i międzynarodowym (szczegóły na blogu)
 • Doświadczenia w zakresie projektowania instalacji automatycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego.
Mariusz Sobecki
Mariusz SobeckiWłaściciel firmy / rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych