Loading...

Ochrona przeciwpożarowa jest naszą pasją! | Fire protection is our passion!

Loading...
Loading...

Dla Inwestorów | For Owners

Kompletny outsourcing działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej |Complete outsourcing of fire protection activities

Realizują Państwo inwestycję lub zarządzają obiektem | You are implementing an investment or managing a facility

 • doradzamy podczas realizacji inwestycji
 • oferujemy kompletny outsourcing dot. ochrony ppoż.
 • we provide advice during the implementation of the investment
 • we offer complete outsourcing concerning fire protection.

Dla Biur Projektowych | For Design Offices

Wsparcie rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych na każdym etapie projektu |Support of a fire protection expert at every stage of the project

Oferujemy pełne wsparcie procesu projektowego | We offer full support for the design process:

 • doradzamy od koncepcji po gotowy projekt
 • uzgadniamy dokumentację projektową
 • we advise from concept to finished project
 • we give opinions on project documentation

Dla Wykonawców : For Contractors

Pomagamy zrealizować inwestycję zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej | We help to carry out the investment in accordance with fire protection requirements

Kompleksowe wsparcie podczas realizacji inwestycji |Comprehensive support during project realization

 • doradztwo techniczne na etapie realizacji inwestycji
 • weryfikacja dokumentacji projektowej
 • technical consulting at the stage of investment realization
 • verification of project documentation

Dla Ubezpieczycieli | For Insurers

Pomagamy profesjonalnie ocenić poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu | We help you professionally assess the level of fire safety of your facility

Kompleksowe wsparcie eksperckie w procesie oceny ryzyka | Comprehensive expert support in the risk assessment process

 • oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego
 • audyty obiektów
 • fire safety assessments
 • facility audits

Szkolenia | Trainings

Dostarczamy wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego | We provide fire safety knowledge

Jesteś Inwestorem, Wykonawcą inwestycji, Projektantem | Are you an Investor, Contractor, Designer

Prowadzimy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla:

 • kadry inżynierskiej budowy
 • inwestorów i ich kadry
 • projektantów różnych branż

We provide fire safety training for:

 • construction engineering staff
 • investors and their staff
 • designers of various specialties

Inne | Other

Dopasujemy ofertę do Państwa potrzeb | We will adjust the offer to your needs

Potrzebują Państwo wsparcia w zakresie ochrony przeciwpożarowej? | Do you need fire protection support?

Zapraszamy do skontaktowania się z nami, jesteśmy przekonani, że pomożemy rozwiązać Państwa problemy .

Feel free to contact us, we are confident that we can help solve your problems .