Fakt ukazania się nowego rozporządzenia w sprawie uzgadniania projektów budowlanych jest raczej znany wszystkim osobom zainteresowanym tematem uzgadniania projektów. Ale nie wszyscy zauważyli pewną zmianę dotyczącą scenariuszy pożarowych.

Pytanie ze wstępu tego tekstu jest może banalne ale praktyka pokazuje, że opinie w tej kwestii bywają bardzo różne. Zdaniem autora niniejszego tekstu scenariusz powinien być opracowany, czasem w mniej lub bardziej uproszczonej formie a czasem w formie bardzo rozbudowanej, dla każdego obiektu gdzie przewiduje się systemy automatycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego. W końcu jest to opracowanie, które opisuje w jaki sposób takie systemy automatyczne mają funkcjonować oraz opisuje elementy na styku automatycznego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa pożarowego oraz elementów organizacyjnych, procedur postępowania osób odpowiadających za bezpieczeństwo obiektu i reakcję na zagrożenia. Część osób jednak bardzo dosłownie brała pod uwagę dotychczasowy zapis rozporządzenia regulującego uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej, który stanowił iż uzgodnienie projektu budowlanego polega m.in. na „opracowaniu scenariusza pożarowego dla obiektu budowlanego objętego obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej”. Przy czym osoby te interpretowały ten zapis bardzo wąsko, traktując, iż obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, to obiekt wymieniony w rozporządzeniu o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wśród obiektów objętych obowiązkowym stosowaniem instalacji sygnalizacji pożarowej. Z takim podejściem cieżko się zgodzić bo po pierwsze obowiązek stosowania instalacji sygnalizacji pożarowej może wynikać z różnych innych przepisów, rozwiązań zamiennych, konieczności sterowania przewidzianych w obiekcie urządzeń itd. Po drugie to nie jest tak, że jak w obiekcie nie jest wymagany przepisem system sygnalizacji pożarowej czy szerzej automatyki pożarowej a jednak są one instalowane i mają realizować określone funkcje to nie muszą on działać wg określonej logiki dopasowanej do obiektu. Oczywiście można połączyć urządzenia kabelkami i zostawić na ustawieniach fabrycznych ale chyba nie taki jest cel stosowania zabezpieczenia przeciwpożarowego, tym bardziej stosowanego dobrowolnie. Więc twierdzenie, że w przypadku kiedy sygnalizacja pożarowa nie jest wymagana przepisem to scenariusz pożarowy nie jest konieczny jest raczej nietrafione.
Jednak dla osób trzymających się takiego podejścia nowe rozporządzenia w sprawie uzgadniania projektu budowlanego doprecyzowuje zapis w tej kwestii. Wg obecnego brzmienia przepisu uzgodnienie projektu polega m.in. na „opracowaniu scenariusza pożarowego dla obiektu budowlanego lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową, w których przewidziano stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych, urządzeń oddymiających lub urządzeń zapobiegających zadymieniu.”

Tak więc mogę podsumować standardowo – a nie mówiłem :). Scenariusz jest potrzebny tam gdzie należy określić sposób działania urządzeń służących bezpieczeństwu tak aby realizowały określoną koncepcję bezpieczeństwa pożarowego, niezależnie czy te systemy są wymagane określonym przepisem czy nie.