Tym razem przystanek w Toruniu. I to dosłownie „przystanek” ponieważ warsztaty dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz architektów odbywają się w hotelu, który nosi nazwę „Przystanek Toruń”. Na zaproszenie organizatorów tj. Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział Toruń mam okazję zaprezentować uczestnikom ostatnie zmiany w zakresie standardu projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP-02. Kolejne ciekawe spotkanie w gronie osób, od których tak wiele zależy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów.


This time the stop in Torun. And literally „stop” because the workshop for fire protection experts and architects is held in the hotel, which is called „The Torun Stop. At the invitation of the organizers, i.e. the Kujawsko-Pomorskie Branch of the Association of Fire Safety Engineers and Technicians and the Association of Polish Architects SARP Branch in Toruń, I have an opportunity to present the latest changes in the design standard for fire alarm systems SITP WP-02. Another interesting meeting among people on whom so much depends on the fire safety of buildings.