W dniu 26 kwietnia 2022 r. odbyła się Konferencja techniczna – Nowoczesne instalacje w ochronie życia i mienia – projektowanie i eksploatacja, organizowana w ramach targów SECUREX i SAWO przez Wielkopolski Oddział SITP. Podczas konferencji, jako współautora aktualizacji wytycznych SITP WP-02 w zakresie projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej, miałem okazję przedstawić uczestnikom zmiany jakie zaszły w wytycznych z końcem ubiegłego roku.