Stowarzyszeni Inżynierów i Techników Pożarnictwa wydało wydawnictwo pt. PORADNIK EKSPERTA – WERYFIKACJA DOKUMENTÓW WPROWADZAJĄCYCH WYRÓW BUDOWLANY DO OBROTU – BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE. Poradnik zawiera szereg informacji zarówno zapoznających czytelnika z uwarunkowaniami formalno-prawnymi w tym zakresie, jak również przedstawiających szereg praktycznych informacji dot. wymagań odnoszących się do konkretnych grup wyrobów i urządzeń oraz ich istotnych charakterystyk. Poradnik zawiera również przykładowe dokumenty takie jak deklaracje właściwości użytkowych dot. konkretnych wyrobów produkowanych przez wiodących producentów wyrobów budowlanych, w tym urządzeń przeciwpożarowych. Całość treści poradnika zapewnia niezbędną podstawową wiedzę umożliwiającą weryfikację dokumentów wyrobów budowlanych w zakresie oceny przydatności konkretnych wyrobów do zamierzonego sposobu ich wykorzystania.

Sprzedaż Poradnika prowadzi Izba Rzeczoznawców SITP, więcej informacji na stronie www