Ukazał się najnowszy numer Safety & Fire Technology a nim artykuł, który miałem okazję przygotować wspólnie z Tomasz Popielarczyk, Jan Pacuk i Tyberiusz Frymus, dotyczący systemów awaryjnej komunikacji głosowej. Zapraszam do zapoznania się.

https://sft.cnbop.pl/pl/sft-vol-60-issue-2-2022-systemy-komunikacji-glosowej-w-sytuacjach-awaryjnych-analiza-dokumentow-normatywnych-i-prawnych-abstract

The latest issue of Safety & Fire Technology has been released. There is an article I had the opportunity to prepare together with Tomasz Popielarczyk, Jan Pacuk and Tyberiusz Frymus on emergency voice communication systems. I invite you to familiarize yourself with it.

https://sft.cnbop.pl/pl/sft-vol-60-issue-2-2022-systemy-komunikacji-glosowej-w-sytuacjach-awaryjnych-analiza-dokumentow-normatywnych-i-prawnych-abstract