Wczoraj weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Z punktu widzenia osób zainteresowanych bezpieczeństwem pożarowym tego typu obiektów zaszły trzy istotne zmiany. Pierwsza dotyczy zmiany w § 6 określenia „system alarmu przeciwpożarowego” na „system sygnalizacji pożarowej” co utnie wszelkie występujące nieraz interpretacje, iż to chodziło o jakieś nieokreślone dziwne urządzenia a nie o instalację sygnalizacji pożarowej. Jednocześnie zapisy rozporządzenia określają, iż obowiązek stosowania w domach pomocy społecznej systemu sygnalizacji pożarowej stanowi przepis przeciwpożarowy w rozumieniu ustawy o ochronie przeciwpożarowej, więc nie pozostaje już pole do żadnych wątpliwości czy jego spełnienie musi być weryfikowane przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych czy uprawnione organy. Przepis wskazuje również, iż wymagany system nie musi być podłączony do monitoringu pożarowego.

Nowością w rozporządzeniu jest również wskazanie, iż w domach pomocy społecznej dla nie więcej niż 10 mieszkańców zamiast systemu sygnalizacji pożarowej dopuszcza się stosowanie czujek autonomicznych dymu rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami dla systemów sygnalizacji pożarowej.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2355